dimarts, 22 de maig de 2007

how low?"Res"
K., 22 de setembre del 1917