dilluns, 8 d’octubre de 2007

"Querer comprender" (sic)

(El País 27-09-07)