dissabte, 10 de juny de 2006

El discurs militar (gallina xica)


"Una gallina xica, pica, camatorta i ballarica va tenir sis polls xics, pics, camatorts i ballarics. Si la gallina no hagués sigut xica, pica, camatorta i ballarica, els sis polls no haguessin sigut xics, pics i ballarics."
S.D., s.XX