dilluns, 19 d’octubre de 2009

La meva vida secreta


Vès per on que, a poc a poc, aquest (putu)blog(demerda) es va morint. Ho certifiquen els intervals cada cop més llargs entre post i post.
La vida secreta d'en FloiT i de l'Individu ja no vol ser secreta, ve-t'ho aquí. Bé, no és que no ho vulgui, sinó que li és ben bé igual. Per tant, com deia el poeta, adéu FloiT, adéu Individu, sia'm la mort una major naixença.